Organitzadors

Joves Advocats de Catalunya i els Grups d’Advocats Joves (GAJ) constituits en el si dels catorze Col.legis d’Advocats de Catalunya.

 

JAC

  Organitzador amfitrió


 

GAJ Barcelona

GAJ LLEIDA

 

GAJ Mataró

GAJ Sant Feliu

GAJ Tarragona