Organitzadors

Jove Advocacia de Catalunya i els Grups d’Advocacia Joves (GAJ) constituits en el si dels catorze Col.legis d’Advocats de Catalunya.


Organitzador amfitrió